Petek, 18. Vinotok, 2019
 
Kdor v jezi pije in v žalosti molči, dolgo ne živi.